Informacje na temat wypowiedenia ubezpieczenia OC

Ryzykowne jest a wysyłanie druku listem poleconym, ponieważ nie ma wtedy pewności czy list dotrze w określonym terminie. W tym  szkody bieżące istnieje, aby dowiedzieć się, jaką datę honoruje dana firma ubezpieczeniowa. Jedne upewniają datę stempla pocztowego, inne datę wpływu wypowiedzenia do siedziby firmy. Istnieje też wtedy ryzyko, że będziemy opłacać dwie polisy, jeżeli w międzyczasie podpiszemy umowę z innym ubezpieczycielem.

Posiadacz samochodu może wypowiedzieć umowę OC nie później niż jeden dzień przed upływem niniejszego czasu (12 miesięcy), na który została zawarta. Po upływie tego terminu twierdzi się, że została zawarta kolejna umowa na sąsiednie 12 miesięcy.

W  szkody zakupu samochodu traktowanego, nabywający go ma możliwość wypowiedzenia umowy (zawartej przez poprzedniego właściciela) w ciągu 30 dni od daty zakupu. Jeśli umowa nie została skutecznie wypowiedziana, to zakład ubezpieczeń realizuje tzw. rekalkulacji składki, w wyniku czego może okazać się niezbędna przyznane środki.

Najpewniejszym sposobem na funkcjonalne wypowiedzenie umowy jest dostarczenie wypowiedzenia osobiście do siedziby ubezpieczyciela. W takim przypadku od razu osiągniemy utwierdzenie odbioru unieważnienia.

Przy rozwiązywaniu umowy ubezpieczyciel powinien wystawić zaświadczenie o przebiegu ubezpieczenia, które będzie potrzebne przy zawieraniu umowy z nowym ubezpieczycielem. Dzięki niemu ubezpieczyciel uwzględni nam wypracowane zniżki przy naliczaniu składki. Nieobecność tego zaświadczenia może spowodować zwyżkę w ściepie za ubezpieczenie OC. Zaświadczenie powinno zawierać informację o liczbie lat bezszkodowej jazdy w ubezpieczeniu OC (nie % zniżki).

Druk anulowania umowy OC auta powinien włączać:- w fałszywym górnym rogu: nazwę zakładu ubezpieczeń natomiast adres,- w urzędzie: „Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC właścicieli wehikułów mechanicznych”,- w rozwijaniu: nazwa rodowa a nazwa ubezpieczonego, adres zabezpieczonego, kawał rejestracyjny pojazdu, renoma wehikułu, kawał oraz seria polisy oraz dodatkową treść: „Na przesłance Ustawy z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach przykładnych, Aktuarialnym Funduszu Gwarancyjnym również Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, formułuję umowę asekurowania OC właścicieli wehikułów mechanicznych”,- na rowie: data tudzież miejscowość, podpis.

Comments are closed.