Przepisanie OC

Klienci, którzy zakupili pojazd wraz z ubezpieczeniem OC w ProAma w celu przepisania polisy ubezpieczeniowej powinni skontaktować się z doradcą ubezpieczeniowym pod numerem 815 815 815.

Przepisania polis OC nie dokonuje się w agencjach ubezpieczeniowych